تعارض منافع بين شركتها وشبكه فروش ناشي ازسوء برداشت است/برخي شركتها به نمايندگان به ديده رقيب مي نگرند/ذائقه بيمه گذاران درسالهاي اخير تغيير كرده است/خواسته هاي برخي نمايندگان ازشركتها ناشي ازعدم توجه كافي به مديريت ريسك است

2016-08-28 06:29:37

آیين- مدير امور شعب و نمايندگان بيمه ايران تعارض منافع بين شركت هاي بيمه و نمايندگان آنها را ناشي از «سوء برداشت» مي داند و مي گويد به طور طبيعي نبايد هيچ تعارضي وجود داشته باشد.

 

 

سيدعليرضا ميرآقايي در گفت و گو با خبرنگار سايت تحليلي- خبري آیين، در پاسخ به اين سوال كه آيا بين شبكه فروش و شركت هاي بيمه تعارض منافع وجود دارد يا نه؟ گفت: به طور طبيعي نبايد هيچ تعارضي بين شبكه فروش و شركت هاي بيمه وجود داشته باشد؛ زيرا نمايندگان بيمه بايد در جهت منافع شركت هاي متبوع خود گام برداشته و عمل كنند.

 

وي در عين حال افزود: متاسفانه گاهي تعارضاتي بين شبكه فروش و نمايندگان با شركت هاي بيمه پيش مي آيد كه ناشي از سوء برداشت هاي هريك از طرفين درباره موضوعات خاص است.

 

مدير امور شعب و نمايندگان بيمه ايران در پاسخ به اين سوال كه برخي نمايندگان مي گويند برخي شركت هاي بيمه كارمزد آنها را به موقع پرداخت نكرده يا در قراردادهاي بزرگ تمايل دارند به طور مستقيم با بيمه گذار وارد مذاكره شوند، اظهار داشت: بحث تعارض منافع يكي از آسيب هايي است كه از قبل وجود داشته و اين بحث نيز ناشي از سوء برداشت هاست.

 

اين فعال صنعت بيمه تصريح كرد: برخي شركت هاي بيمه به نمايندگان خود به ديده رقيب مي نگرند و تا زماني كه اين نگاه از اين شركت ها به نمايندگي هاي خود وجود داشته باشد، ديوار بي اعتمادي بين آنها بلند خواهد بود؛ اين نوع نگاه باعث مي شود كه متاسفانه بعضا شاهد ورود شركت ها به مذاكرات به طور مستقيم باشيم. 

 

وي با بيان اينكه براساس آمارها در سال هاي اخير سهم شبكه فروش و نمايندگان بيمه از فروش بيمه نامه ها افزايش يافته است، افزود: در شركت بيمه ايران تلاش بر اين بوده تا كارها و فعاليت ها به سمت نمايندگان هدايت شود؛ همچنين در سال هاي اخير ذائقه بيمه گذاران نيز تغيير كرده و خدماتي را از شركت هاي بيمه طلب مي كنند كه اين خواسته ها بيشتر از سوي شبكه فروش قابل قبول است.

 

ميرآقايي در پاسخ به اين سوال كه شركت هاي بيمه گر نيز مي گويند برخي نمايندگان در زمان فروش به مديريت ريسك توجه كافي و لازم را ندارند، تصريح كرد: همانند خواسته هاي شركت ها از نمايندگان خود، برخي نمايندگان نيز خواسته هايي از شركت هاي بيمه دارند كه حاكي از توجه كافي نداشتن به مديريت ريسك است.

 

مدير امور شعب و نمايندگان بيمه ايران براي مثال توضيح داد: برخي شركت هاي بيمه در سال هاي اخير تخفيفاتي در زمينه صدور بيمه نامه شخص ثالث قائل بودند و نمايندگان بيمه ايران نيز از شركت خواهان تبعيت از اين موضوع مي شدند؛ در حالي كه فكر مي كنم اگر به خواسته هاي نمايندگان خود عمل مي كرديم شايد شرايط مناسبي به وجود نمي آمد.

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.