2

اخبار حرفه ای

01-12-2019 12:49:29

آیین- در راستای افزایش سطح توانگری علاوه بر برنامه‏ افزایش سرمایه شرکت، در معاونت بیمه های اموال رعایت دستورالعمل های فنی و مالی بیمه مرکزی به منظور جذب پرتفوی مناسب با ریسک مطلوب و با زمانبندی فصلی صحیح در دستور کار قرار گرفته است.
ادامه مطلب ...

01-07-2019 08:49:38

آیین- "نشست صمیمانه حجت بهاری فر مدیرعامل بیمه "ما" با دکتر صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری و زندحسامی مدیرکل دفترنوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد."
ادامه مطلب ...