2

بدون مجموعه

03-09-2019 13:23:30

آیین- دکتر رضا جعفری ، رئیس هیات مدیره بیمه دانا از  تشکیل کمیته‌های حسابرسی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و جبران خدمات کارکنان و تطبیق مقررات را از مهمترین ویژگی‌های اساسنامه جدید عنوان کرد و اظهار داشت: حضور اعضای هیات مدیره به عنوان روسای این کمیته‌ها موجب می‌شود تصمیم‌گیری درخصوص مسائل اصلی شرکت تسهیل شده و واحد‌های اجرایی با اهتمام بیشتر و با...
ادامه مطلب ...

03-09-2019 08:48:03

آیین- در دو سال آینده چشم‌انداز مناطق مختلف با یکدیگر ترکیب خواهد شد. حق بیمه بازارهای نوظهور دوباره به حدود 9 درصد خواهد رسید. در چین نیز به‌واسطه قوی بودن پایه‌های اقتصادی تأثیر WMP کم‌کم محو خواهد شد و این کشور رشد خوبی را تجربه خواهد کرد. درنهایت انتظار می‌رود که حق بیمه بازارهای توسعه‌یافته ثابت باقی بماند./براساس نظرسنجی اخیر، بیمه‌گران مجددا...
ادامه مطلب ...

03-06-2019 08:26:42

آیین- با تأکید آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل #بیمه_ایران مبنی بر ضرورت پیگیری های مستمر و بدون وقفه حوزه های معاونت فنی، مدیریت بیمه های اتومبیل، مدیریت بیمه های اشخاص و مدیریت امور حقوقی بیمه ایران برای حل و پیگیری مشکلات شرکت بیمه توسعه در چارچوب مصوبه شورای عالی بیمه، پاسخگویی به خسارتهایی که تاکنون در رشته های اتومبیل و...
ادامه مطلب ...