2

بدون مجموعه

12-19-2018 08:44:13

آیین- سلیمانی ، رییس کل بیمه مرکزی ، با انتقاد از حضور مدیران بیمه ایران و بازنشسته های این شرکت دولتی در شرکت‌های خصوصی گفت: من به جد با حضور مدیران و نیروهای بیمه دولتی ایران در شرکت‌های خصوصی مخالفم که این نگاه باید عوض شود و از نیروهای متخصص دانشگاهی استفاده شود ./ گودرزی ، رییس دانشکده اکو از ایجاد دکترای...
ادامه مطلب ...

12-17-2018 12:46:28

آیین- نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با تاکید بر نقش و تاثیر صنعت بیمه بر بازار مالی کشور گفت: تجربه دنیا بیانگر آنست که بخش بیمه به مثابه بخشی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل و صحیحی با کل بازار سرمایه برقرار کند. این رابطه از دو مجرا برقرار می‌شود؛ ازیک طرف توسعه فعالیت های بیمه‌ای، به بازار سرمایه...
ادامه مطلب ...

12-17-2018 12:40:00

آیین- "حسین کریم خان زند مدیرعامل بیمه نوین شرکت‌های بیمه به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی نقشی اساسی در تقویت بنیه اقتصادی یک جامعه از طریق ارتقای ثبات مالی، مدیریت ریسک و تامین منابع مالی بلندمدت دارند. اما برای تحقق این مهم، ساختار صنعت بیمه در هر کشوری نیازمند برخورداری از الگو و معیاری عقلایی جهت مقایسه وضعیت موجود با شرایط مطلوب است."
ادامه مطلب ...