2

مجموعه گفتگوهای تحلیلی

2016-09-10 03:30:09

...
ادامه مطلب ...

2016-09-10 08:22:11

آیین- تفکیک حساب بیمه های عمر منجر به این میشود که منبعد بیمه گذار عمر با آگاهی از سود مورد انتظار و ریسک های احتمالی بابت ابزارهای سرمایه گذاری که شرکت بیمه در نظر گرفته به خرید محصول بیمه ای اقدام نماید ./می بایست در این رابطه استاندارد حسابداری خاص بیمه زندگی تدوین و به شرکتهای...
ادامه مطلب ...

نمودار حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي شركت هاي بيمه در چهار ماهه اول سال ١٣٩٥
 
تصادف مرگبار کامیون موتور و وانت با یکدیگر در جاده جغتای