2

گزارشات تصویری

01-06-2019 08:56:34

آیین- جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه رو به تغییر و تحول است. هرچند که شرکت‌های بیمه دیرتر از بانک‌ها در مسیر استفاده از فناوری اطلاعات اقدام کرده‌اند اما به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه بازار از این مسیر می‌گذرد. اما آیا بیمه‌ها می‌توانند در یک دوره زمانی کوتاه به مسیری که سایر کشورها در آن پای گذاشته‌اند قدم گذارند؟...
ادامه مطلب ...

01-05-2019 14:19:15

آیین- در مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام بیمه آرمان که امروز با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان بیمه مرکزی و سازمان های بورس اوراق بهادار و حسابرسی تشکیل شد، اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه مورد تأیید بیمه مرکزی و سازمان بورس به تصویب رسید و اعضای جدید هیئت مدیره نیز تعیین و...
ادامه مطلب ...

01-01-2019 14:22:01

آیین- بازنگری در اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران نیز با توجه به تغییرات رخ‌داده در وضعیت اقتصاد کشور و صنعت بیمه هم به لحاظ عددی و کمی و هم تحولات کیفی رخ‌داده، می‌تواند در عملکرد و خروجی این مجموعه به‌عنوان تشکلی مرجع در صنعت بیمه حائز اهمیت باشد.
ادامه مطلب ...

12-31-2018 11:35:27

آیین- "این شرکت با طرح تحصیل بدون آسیب مسئولیت خود را در اهمیت به دارایی های ارزشمند (بچه ها) انجام داده است و برای مخاطب باورپذیری و اعتماد، نسبت به برند ایجاد کرده است.." این کمپین پیام های متفاوتی برای مخاطب صادر خواهد کرد : به آنها که نادیده میشوند  / به آنها که نادیده می گیرند
ادامه مطلب ...