2

مجموعه پاتوق گفتگو

2016-08-09 13:09:45

آیین- علاوه بر افزایش نسبت خسارت سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه قبل ، ابن نسبت در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز با افزایش روبرو بوده ، اگرچه که به زعم بسیاری هرگونه تغییر مثبت و یا منفی در بازه زمانی یک و یا حتی دو ساله برای متاثر بودن قابل استناد نیست؛ اما هوشیاری...
ادامه مطلب ...