2

شنیده ها

2016-08-23 08:03:07

آیین- شرکت بیمه اگر دچار بحران شود باید از بورس خارج گردد چرا که بورس یک نوع ریسک محسوب می شود چون نوسان قیمت دارد بنابراین شرکت بحران زده بهتر است از بورس خارج و ذخایرش را در جاهای کم ریسک تر همچون سپرده بانکی سرمایه گذاری کند و قراردادهایش را بر اساس سرمایه و خسارت...
ادامه مطلب ...

2016-08-23 04:00:09

 

چرا خسارت ها در صنعت بیمه افزایش پیدا کرده است!؟

 

آیین-   موریانه تحریم و رکود صنایع ریشه های صنعت بیمه را می جود.صنعت بیمه کشور عموما در برخی رشته ها از جمله ثالث و...
ادامه مطلب ...

2016-08-22 04:00:09

 

شرکت های بیمه تامين مالي نمایندگان را حداقل در سطح كف درآمدها تضمين كنند 

 

آیین-  عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه و دبير شوراي فني بيمه سامان مي گويد نمايندگان شركت هاي بيمه...
ادامه مطلب ...

2016-08-22 14:46:06

آیین- اگر بنام برگزاری مناقصه هدف پایین آوردن حداکثر نرخ ها با ایجاد رقابت بین شرکت های بیمه باشد باید به صراحت تاکید نمود که بدترین روش فروش بیمه نامه و یا بقول دیگر بدترین روش خرید بیمه نامه همین برگزاری مناقصه است.


ادامه مطلب ...