نوآوری های بیمه در جهان

11-09-2019 13:41:58

آیین- سید محمد کریمی در خصوص تایید صلاحیت افراد بازنشسته در سمت مدیریت عاملی شرکت‌های بیمه‌ای توسط نهاد ناظر، اذعان داشت که نهاد ناظر براساس مقررات عمل خواهد کرد و بازنشستگان هم بعنوان گنجینه‌های صنعت، صاحب تجاربی هستند که کنار گذاشتن این سرمایه‌ها منطقی نیست!
ادامه مطلب ...

11-04-2019 09:02:02

آیین- وقتی آقای حجاریان آمد مطمئن بودم که این تعداد به‌رغم اینکه قول داده بودند ریزش می‌کنند؛ ولی من نیامده بودم که بازگردم و اتفاقاً معتقدم؛ رقیب قوی، مبارزه و رقابت را جدی‌تر می‌کند.//اگر یکی از اعضا سندیکا با مسیر سایر اعضا مخالفت کند آیا او را جریمه می‌کنند؟ واقعاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین الزامات تشکل‌های صنفی، تعهدآور نیست به همین...
ادامه مطلب ...

11-03-2019 07:55:09

آیین- فدراسیون جهانی انجمن‌های بیمه (GFIA) در 9 اکتبر 2012 تأسیس شد. 40 انجمن عضو این فدراسیون در حدود 87 درصد از کل حق بیمه‌های سراسر جهان را پوشش می‌دهند. این فدراسیون در اظهارنظر دربارة طیف گسترده‌ای از موضوعات مؤثر بر صنعت بیمة بین‌المللی از جمله تحولات در بحث ریسک سیستمیک، چارچوب مشترک برای نظارت گروه‌های بین‌المللی، رفتار بازار، موضوعات تجاری و...
ادامه مطلب ...

11-02-2019 08:52:39

آیین- " پرویز خسروشاهی، قائم مقام بیمه مرکزی در خصوص پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت می نویسد: قانون‌گذار بایستی برای حمایت از آن دسته از رانندگانی که بدون ارتکاب بی‌احتیاطی مشخصی و صرفاً از روی تصادف سبب وارد آمدن زیان مالی به خودروی شخص یا اشخاص دیگر می‌‌شوند اما برایشان به لحاظ توان مالی امکان جبران خسارت وارده بر شخص زیان‌‌دیده...
ادامه مطلب ...

10-30-2019 15:16:41

آیین- فعالیت شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری‌های مالی است و از این جهت تشابه بسیاری میان بیمه و بانک وجود دارد؛ بنابراین به همان دلیل که بانک‌ها را از مالیات معاف کردیم باید بیمه‌ها را نیز معاف از مالیات در نظر بگیریم. // اصولاً هر صنفی سنگ خود را به سینه می‌زند. سوءتفاهم نشود که بیمه قد علم کرده تا بدون توجه به سایر...
ادامه مطلب ...

10-22-2019 11:20:57

آیین- قرار است از سوی کمیسیونهای تخصصی شورای عالی بیمه، پیشنهاد حذف تبصره 3 ماده 8 قانون ثالث ( خودروی متعارف) به رئیس کل بیمه مرکزی ارایه تا که بر اساس تدوین لایحه ای پیشنهاد حذف این تبصره به مجلس و سایر دستگاههای ذیربط ارایه گردد.
ادامه مطلب ...