2

بدون مجموعه

2016-08-08 04:01:09

 

 بررسی پوشش حوادث راننده ي مسبب حادثه در قانون جدید بیمه شخص ثالث

 

آیین-  در اولین قانون شخص ثالث مصوب سال 1347 راننده ي مسبب حادثه از استثناها بود و هیچ گونه...
ادامه مطلب ...

2016-08-08 05:57:26

آیین- اصلی‌ترین شیوه‌ در ارزیابی واحدهای اقتصادی، استفاده از صورتهاي مالی آنهاست. در تجزیه و تحلیل شرکت‌ ها سعی بر آن است تا ابعادی از ریسک مالی و ریسک تجاری واحد تجاری مورد بررسی، به طور اساسی تحلیل گردد.


ادامه مطلب ...