درباره ما / ارتباط با ما

۱۷/مرداد/۱۳۹۵ ۱۵:۴۱
صاحب امتیاز : آقای محمد علی مهدوی زفرقندی
مدیر مسئول : آقای محمد علی مهدوی زفرقندی
شماره تماس : ۰۲۱۲۶۲۱۵۲۲۸
آدرس : تهران بلوار آفریقا خیابان گلستان پلاک ۴۴واحد ۱و ۲
کد پستی : ۱۹۶۶۷۳۳۴۵۸
شماره مجوز ارشاد 77111 در تاریخ 94/12/10
زمینه: اقتصادی به زبان فارسی

صاحب امتیاز : آقای مهدوی زفرقندی،محمد علی
مدیر مسئول : آقای مهدوی زفرقندی،محمد علی
شماره تماس : ۰۲۱۲۶۲۱۵۲۲۸
آدرس : تهران بلوار آفریقا خیابان گلستان پلاک ۴۴واحد ۱و ۲
کد پستی : ۱۹۶۶۷۳۳۴۵۸

-دو زبانه بودن سایت
- شماره مجوز ارشاد 77111 در تاریخ 94/12/10

زمینه: اقتصادی به زبان فارسی

دسته بندی:
عکس روز

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.