طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟ / حمید دیانت پی

2016-08-08 05:57:26

آیین- اصلی‌ترین شیوه‌ در ارزیابی واحدهای اقتصادی، استفاده از صورتهاي مالی آنهاست. در تجزیه و تحلیل شرکت‌ ها سعی بر آن است تا ابعادی از ریسک مالی و ریسک تجاری واحد تجاری مورد بررسی، به طور اساسی تحلیل گردد.

ذینفعان واحدهای تجاری، اعم از سهامداران، بستانکاران، رقبا و سایر اشخاص می ‌توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل‌ صورتهاي مالی آن نسبت به بررسی وضعیت واحد تجاری مذکور آگاهی پیدا نمایند.
اصلی‌ترین شیوه‌ در ارزیابی واحدهای اقتصادی، استفاده از صورتهاي مالی آنهاست. در تجزیه و تحلیل شرکت‌ ها سعی بر آن است تا ابعادی از ریسک مالی و ریسک تجاری واحد تجاری مورد بررسی، به طور اساسی تحلیل گردد. ذینفعان واحدهای تجاری، اعم از سهامداران، بستانکاران، رقبا و سایر اشخاص می ‌توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل‌ صورتهاي مالی آن نسبت به بررسی وضعیت واحد تجاری مذکور آگاهی پیدا نمایند. تا جایی که اگر ریسک مالی شرکت بالا باشد سهامداران ممکن است اقدام به فروش سهام خود کنند و یا بستانکاران سعی می کنند اعتبار کمتري به شرکت بدهند و یا در مقابل وضعیت بستانکاري خود بازدهی بیشتري را طلب نمایند.

متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم حمید دیانت‌پی، دبیر انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران، بورس نیوز، با عنوان «طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟» به شرح ذیل است:

در این یادداشت به بررسی 11نسبت با اهمیت در 16 شرکت‌ بیمه می ‌پردازیم. لازم به ذکر است این نسبت ‌ها بر اساس اطلاعات مالی منتشر شده در سایت کدال محاسبه شده است. نسبت ‌های عنوان شده در این یادداشت به شرح ذیل است:

جهت مشاهده نسبت ‌های عنوان شده کلیک کنید.

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.