بدون مجموعه

07-06-2020 08:54:34

آیین- غلامرضا سلیمانی امیری رییس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه ۲۰ درصد سوانح غیر واقعی و ساختگی هستند، گفت: در چند ماه اخیر تصادفات کمتر شده اما تعداد فوتی‌ها و شدت خسارات کاهش نیافته است. افزایش نرخ بیمه مساوی است با افزایش نرخ بیمه نامه که این مساله موجب فرار بیمه‌ای خواهد شد.
ادامه مطلب ...

06-28-2020 08:05:19

آیین- همایش فصلی مدیران بیمه دی با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستاد و شعب سراسر کشور به صورت وبینار و با محوریت «بررسی جایگاه شرکت بیمه دی در صنعت و راهکارهای بهبود و توسعه فروش» برگزار شد.
ادامه مطلب ...

06-24-2020 09:03:00

آیین- یکی از رشته‌های بیمه‌ای که شیوع ویروس کرونا بر آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر می‌گذارد، بیمه‌های زندگی است. اثرات مستقیم به فروش و خسارت وارده به بیمه‌گران زندگی و اثرات غیر مستقیم، به درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های بیمه از طریق تغییرات اقتصادی و عدم پرداخت حق بیمه‌ها و حتی بازخرید بیمه‌نامه‌ها جهت برآورده نمودن نیازهای مالی مربوط می‌شود. با...
ادامه مطلب ...

06-21-2020 08:29:47

آیین-تعدادی از مدیران با دانش بیمه ای و شناخت بازار به ارزش نو آوری در صنعت بیمه آگاهند اما یا به اندازه کافی شجاع نیستنند و یا هیات مدیره ای دارند که از دانش بیمه ای بی بهره است./ بیمه گران چه در دنیا و چه در ایران زندانی آمار گذشته و دهه هایی هستنند که ریسک ها و تکنولوژی با امروز...
ادامه مطلب ...

06-16-2020 08:37:15

آیین- آمارهای اخیر بیمه مرکزی، بیمه البرز را با سهم بازار 5.3 درصدی در صنعت بیمه کشور در رتبه ششم قرار داده است اما محسن پورکیانی دلیل این تنزل را حرکت های فنی بیمه البرز عنوان می کند و ظاهرا این شرکت به دنبال کیفیت است نه کمیت.
ادامه مطلب ...