بدون مجموعه

08-13-2018 15:40:03

آیین- شاید بتوان یکی از دلایل ناموفق بودن گردشگری سلامت در ایران را عدم تشویق و آگاهی بخشی سیستم بانکی و بیمه‌ای و سرمایه گذران بخش خصوصی که نگاهی صنعتی ‌و اقتصادی به این حوزه سودرسان دارند، دانست
ادامه مطلب ...