بدون مجموعه

12-10-2018 12:00:44

آیین- زیبا کلام : تعقل اقتصادی در صنعت بیمة ایران وجود ندارد چون صنعت بیمة ایران به دست خصوصی های واقعی اداره نمی شود./ خسروشاهی: اگر مردم را قانع کنید که نسبت به بیمه‌ها نگاه بلندمدت داشته باشند آنها قادرند سیاستمداران را به آن سمت بکشانند.
ادامه مطلب ...

12-10-2018 10:08:05

آیین- راه حل خروج بيمه ايران از بحران شفافيت در صورتهاي مالي و عملكردش است كه با نظارت بيمه مركزي در دستور كار قرار گرفته است./ اکنون به بیمه سرمد و دو شرکت بیمه ای دیگر نمره منفی داده شده است./براي حل مشكلات بيمه ايران و حركت به سمت ساماندهي عملكردش یکی از پيشنهادات ما ايجاد يك شركت بيمه تخصصي توسط بيمه...
ادامه مطلب ...