2

شنیده ها

2016-08-21 04:39:09

 

كارمزد رشته هاي فرهنگ ساز بيمه، افزايش يابد / آئين نامه 75 نيازمند اصلاح و بازنگري است/در قراردادهاي بزرگ، کارمزد بر اساس جدول پلکانی پرداخت می شود

 

آیین- مدير امور شعب و نمايندگان بيمه...
ادامه مطلب ...

2016-08-21 04:39:05

آیين- مدير امور شعب و نمايندگان بيمه رازي خواستار بازنگري در آئين نامه 75 بيمه مركزي درباره انتقال نمايندگان از يك شركت به شركت ديگر بيمه شد و گفت: پرداخت هرگونه كارمزد به نمايندگان براساس آئين نامه بيمه مركزي است.


ادامه مطلب ...

2016-08-20 08:11:55

آیین- اختلاف حسابرس در حوزه ثالث بود و اعتقاد داشت که بیمه ایران ۲۰۰میلیارد تومان کسری ذخایر دارد البته ما خودمان هم مشتاق بودیم این میزان کسری ذخایر شناسایی شود ولی جالب اینجاست که نه حسابرس توانست شناسایی کند ونه خود ما./به مفهوم عامیانه بیمه ایران توان پرداخت تعهدات روزانه خود را دارد اما اگر شاخص...
ادامه مطلب ...