مجموعه پاتوق گفتگو

07-15-2018 15:46:03

آیین-طی دومین کنفرانس بزرگ جهانی در برازیلیا در مورد ایمنی جاده، برای نمونه در مباحث پنلی که توسط IFC (موسسه مالی بین‌المللی)، بانک جهانی و AXA (شرکتی بیمه‌ای فرانسوی) تشکیل شده بود، چهار شرکت بیمه بین‌المللی متعهد شدند تا مشارکت خود در ایمنی جاده را در همکاری با نهادهای عمومی و جامعه مدنی را تقویت کنند.
ادامه مطلب ...

07-15-2018 09:30:14

آیین- مدیرعامل شرکت لویدز گفت: اعمال مجدد تحریم ها به این معنی است که بیمه گران «احتمالا» نتوانند از طریق پلتفروم لویدز، فرآیند فعالیت های تجاری با ایران را انجام دهند چراکه بخشی از آن سال گذشته به تملک شرکت آمریکایی DXC درآمده است.
ادامه مطلب ...

07-14-2018 08:58:24

آیین- دو هفته‌نامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان ویژه‌‌ نیمه دوم خرداد‌ماه 97 با انتشار هشت خبر مهم داخلی و خارجی مرتبط با بیمه به همراه تحلیل این اخبار دردسترس خوانندگان قرار گرفت.
ادامه مطلب ...

07-12-2018 09:18:23

آیین- کارگزاران می‌توانند به صورت خودکار میزان بیمه بالقوه یک بیمه‌گذار و میزان حق بیمه‌ای که به ازای بیمه‌نامه و به ازای مشتری گردآوری شده است را دنبال کند. با استفاده از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها کارگزاران و نمایندگان بیمه می‌توانند فرآیند ارائه پیشنهادات هوشمند به مشتری را در همان لحظه‌ای که بیمه‌نامه جدیدی خریداری می‌کنند یا در بیمه‌نامه موجود تغییراتی اعمال می‌کنند، به...
ادامه مطلب ...