شبكه فروش و بخش هاي فني شركت هاي بيمه به اصول اخلاق حرفه اي پايبند باشند/ برخي رقابت ها در صنعت بيمه براساس اصول حرفه اي نيست

2016-08-13 12:30:28

آیین- يك كارشناس صنعت بيمه تاكيد كرد براي جلوگيري از رقابت هاي ناسالم در صنعت بيمه، افراد فعال در شبكه فروش و بخش هاي فني بايد به اصول اخلاق حرفه اي پايبند باشند.

 

 

يك كارشناس صنعت بيمه در گفت و گو با خبرنگار سايت خبري- تحليلي آیين درباره اظهارات اخير رئيس كل بيمه مركزي مبني بر لزوم جلوگيري از رقابت هاي ناسالم و مكارانه در صنعت بيمه گفت: اظهارات دكتر همتي مي تواند متوجه شركت هايي باشد كه به اصول بيمه گري پايبند نيستند؛ از آنجايي كه رقابت اين گونه شركت ها بر اساس اصول بيمه گري نيست، رقابت آنها نيز نمي تواند رقابت صحيحي باشد.

 

وي درباره اينكه اين اظهارات مي تواند مربوط به نرخ شكني هاي غيرفني شود يا موضوعات ديگري را نيز در بر مي گيرد، گفت: اين موضوع تنها مربوط به نرخ شكني نيست؛ برخي مواقع شبكه فروش يا بخش فني براي بدست آوردن يك بيمه نامه قول هايي را مي دهد كه در زمان بروز خسارت قابل عملي شدن نيست يا با اصول بيمه گري مغايرت كامل دارد.

 

اين فعال صنعت بيمه خاطرنشان كرد از آنجايي كه برخي شركت ها در زمان فروش بيمه نامه اصول بيمه گري را زير پا مي گذارند، بيمه گذار در زمان بروز خسارت نمي تواند از حق قانوني خود برخوردار شود.

 

وي تاكيد كرد افرادي كه براي فعاليت در شبكه فروش و قسمت هاي فني انتخاب مي شوند، بايد متعهد به اجراي معيارهاي حرفه اي و اصول اخلاق حرفه اي باشند تا بتوان از وقوع رقابت هاي ناسالم جلوگيري كرد.

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.