موضوع بيشتر تعارضات بين شبكه فروش و شركت ها پرتفوست/ برخي نمايندگان در مديريت ريسك با دقت عمل نمي كنند/ نمي توان نماينده اي را وادار كرد به طور دائمي با يك شركت كار كند

2016-08-23 08:51:52

آیین- مدیر امور نمایندگان و کارگزاران بیمه ملت با تائيد وجود تعارض بين شبكه فروش و شركت هاي بيمه اين موضوع را بيشتر ناشي از سوء تفاهم و سوء برداشت مي داند كه موضوع بيشتر آنها نيز پرتفوست.

 

 

آرش بابايان مدير امور نمايندگان و كارگزاران بيمه ملت در گفت و گو با خبرنگار سايت خبري-تحليلي آیين درباره وجود تعارض بين شبكه فروش و شركت هاي بيمه گفت: بيشتر اين تعارضات ناشي از سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها به ويژه در حوزه پرتفوست؛ به عنوان نمونه در موضوع پرتفو ممكن است كار به طور مستقيم توسط شركت پيگري شود ولي نماينده اي معترض باشد كه وي از ابتدا بدنبال آن پرتفو بوده است.

 

وي درباره حمايت نشدن نمايندگان از سوي شركت هاي بيمه يا دور زده شدن آنها در قراردادهاي بزرگ گفت: نمي توانم اين موضوع را رد كنم؛ يكي از مسائلي كه باعث انگيزه من براي همكاري با بيمه ملت بود، نداشتن شعبه بود.

 

به گفته وی، متاسفانه بعضا برخي شركت ها نرخ يك بيمه را به نمايندگان خود پايين تر اعلام كرده و با دور زدن نماينده، به طور مستقيم با بيمه گذار كار مي كنند زيرا اين موضوع در نظام پرداخت پاداش ها و كارانه هاي شركت هاي بيمه موثر است.

 

مدیر امور نمایندگان و کارگزاران بیمه ملت در عين حال تاكيد كرد كه بسياري از شركت هاي بيمه اخلاق حرفه اي را در رابطه با شبكه فروش خود رعايت كرده و كارمزدهاي آنها را مطابق با آئين نامه ها و مقررات بيمه مركزي پرداخت مي كنند.

 

بابايان دليل اصلي حذف نظام تعرفه در صنعت بيمه را دامپينگ عنوان كرد و افزود كه برخي از نمايندگان بازيچه بيمه گران مي شدند.

 

وي درباره فشار نمايندگي ها به شركت ها در زمينه ارائه تخفيفات بيشتر و تقسيط حق بيمه گفت: نماينده ها در حوزه مديريت ريسك با دقت عمل نمي كنند زيرا منافع آنها در عقد قرارداد و صدور بيمه نامه است، نه در پرداخت خسارت.

 

مدیر امور نمایندگان و کارگزاران بیمه ملت با اشاره به در نظر گرفته شدن ضريب خسارت در برخي از شركت هاي بيمه براي نمايندگان گفت: در قوانين و آئين نامه هاي بيمه مركزي براي كسر كارمزد از نمايندگاني كه ضريب خسارت يا تعدد خسارت آنها بالاست، آئين نامه اي وجود ندارد.

 

باباييان درباره پيشنهادش براي برخورد با خسارت هاي مادي و معنوي كه يك شركت بيمه ناشی از رفتار برخی نمايندگان، اظهار داشت: در انجمن حرفه اي صنعت بيمه، كميته اي را براي مديران امور نمايندگي هاي راه اندازي كرده ايم و يكي از موضوعات بحث، تدوين آئين نامه انضباطي براي نمايندگان است؛ براين اساس با توجه به نوع و تعداد شكايات از يك نماينده يا اتفاقاتي كه ممكن است رخ دهد، درباره برخورد با نمايندگان تصميم گيري مي شود.

 

وي درباره هزينه هاي مادي شركت ها براي تربيت نيروي انساني در جهت اخذ نمايندگي ها و انتقال نماينده ها از شركتي به شركت ديگر گفت: يكي از الزامات قانون تجارت شرايط فسخ همكاري هاست و نمي توان نماينده اي را وادار كرد به طور دائمي با يك شركت كار كند.

 

مدير امور نمايندگي ها و كارگزاري هاي بيمه ملت افزود: با اين حال هيچ آئين نامه اي در بيمه مركزي درباره وجود مدت معين همكاري با يك شركت بيمه در صورت دريافت آموزش هاي تئوري و عملي وجود ندارد؛ تعدادي از نمايندگي ها در جريان تغييرات بازار كه نمونه آخر آن يكسان سازي نرخ بيمه ثالث خودرو بود، اعلام مي كردند به دليل عدم نرخ شكني شركت، به شركت ديگري مي روند.

 

بابايان افزود: حتي براساس آئين نامه بيمه مركزي، شركت بيمه موظف است پرتفوي بيمه نماينده خود را كه در حال انتقال به شركت ديگري است، خريداري كند؛ اين در حالي است كه اگر نماينده بعد از جدايي از يك شركت صنعت بيمه را ترك نكرده و به شركت ديگري برود، پرتفوي خود را نيز منتقل خواهد كرد و خريد پرتفو بي معني است.

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.