شركت هاي بيمه حامي-ناظر شبكه فروش باشند/ پذيرش ريسك با شركت هاي بيمه است نه شبكه فروش/ در سال هاي اخير تغييراتي در ميزان نرخ كارمزد و هزينه صدور صورت نگرفته و بايد تمهيداتي در اين خصوص در نظر گرفت

2016-08-23 09:13:56

آیين- مدير امور شعب و نمايندگان بيمه البرز با بيان اينكه بين شبكه فروش و شركت هاي بيمه به جاي تعارض بايد تعامل باشد، گفت: شركت هاي بيمه بايد حامي ناظر شبكه فروش خود باشند.

 

 

حميد جولايي در گفت و گو با خبرنگار سايت خبري-تحليلي آیين درباره اينكه آيا تعارضي بين شبكه فروش و شركت هاي بيمه وجود دارد يا نه، گفت: از نظر من تعارضي وجود ندارد تا به كيفيت تعارض آن بپردازيم؛ بين شبكه فروش و شركت هاي بيمه بايد تعامل دو طرفه وجود داشته باشد.

 

وي با بيان اينكه در شركت بيمه البرز تعاملي صد درصدي با نمايندگان وجود دارد، اظهار داشت: آئين نامه هاي شورايعالي بيمه حدود و ميزان كارمزد و هزينه صدور و همچنين شرايط پرداخت آن را از سوي شركت هاي بيمه تعيين كرده است و قاعدتا نبايد تعارضي در اين خصوص وجود داشته باشد.

 

اين فعال صنعت بيمه در عين حال اذعان كرد كه در صنعت بيمه كشور درجه تعامل شركت ها با نمايندگان خود داراي «بالا و پايين» است ولي نمي تواند خارج از چارچوب آئين نامه ها و ضوابط شورايعالي بيمه باشد.

 

مدير امور شعب و نمايندگي هاي بيمه البرز به شرايط اقتصادي كشور اشاره كرد و افزود: در سال هاي اخير تغييراتي در ميزان نرخ كارمزد و هزينه صدور نمايندگان صورت نگرفته و به نظر من بايد تمهيداتي را در اين خصوص در نظر گرفت.

 

جولايي در پاسخ به اين سوال كه برخي نمايندگان مي گويند در پرداخت كارمزد آنها تاخير صورت گرفته يا شركت ها در قراردادهاي بزرگ آنها را دور زده و به طور مستقيم با مشتريان وارد مذاكره و عقد قرارداد مي شوند يا حمايت هاي لازم را در بازار رقابتي از آنها نمي كنند، گفت: به طور حتم چنين مسائل و ناملايماتي در صنعت بيمه كشور وجود دارد ولي ما در بيمه البرز با اين گونه مسائل مواجهه نبوده ايم.

 

وي خاطرنشان كرد كه يكي از شرايط آرماني در بيمه البرز آن است كه شبكه فروش به طور مطلق فروش بيمه نامه ها در اختيار داشته باشد و اين شركت حامي ناظر آن باشد.

 

اين فعال صنعت بيمه در پاسخ به سوال ديگر سایت آیين مبني بر اينكه برخي نمايندگي ها در زمان فروش بيمه نامه به مديريت ريسك توجه لازم را نكرده يا شركت ها را براي عقد قرارداد تحت فشار قرار مي دهند، گفت: ريسك وجود دارد و اجتناب ناپذير است؛ ريسك شدت و ضعف دارد و بايد آن را بيمه كرد.

 

مدير امور شعب و نمايندگان بيمه البرز تاكيد كرد: مي توان با كار كارشناسي و آموزش، ميزان ريسك براي صاحبان آن را با توجه به فاكتورهاي ايمني به حداقل رساند اما اينكه تصور كنيم هيچ خسارتي نبايد اتفاق بيفتد، ديگر كار بيمه گري نيست.

 

وي با بيان اينكه شبكه فروش در ارتقاي سطح فرهنگ بيمه و افزايش سهم حق بيمه در توليد ناخالص داخلي موثر است، افزود: نمايندگان تنها معرف هستند و پذيرش ريسك در نهايت با شركت هاي بيمه است.

 

جولايي توضيح داد: شركت هاي بيمه براي قراردادها، از كارشناسان رسمي و حرفه اي خود استفاده كرده و نرخ بيمه نامه را براساس محاسبات فني و اكچوئري شده به مشتري اعلام مي كنند؛ معطوف كردن اين نقطه ضعف به شبكه فروش مستمسك زيبايي نيست.

 

اين فعال صنعت بيمه تاكيد كرد كه خسارت ارتباطي با نماينده ندارد و بحث فني مربوط به شركت هاي بيمه است.

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.