در جلسه اخير مديران امور شعب با معاون نظارت بيمه مركزي چه گذشت؟/ قراردادهاي شركت هاي بيمه با نمايندگان، تعيين چارچوب مشخص براي آیين نامه تخلفات نمايندگي ها و تعريف دو شغله ها مورد بررسی قرار می گیرد

2016-08-29 15:25:20

آیين- در نشست اخير مديران امور شعب و نمايندگي هاي شركت هاي بيمه با معاون نظارت بيمه مركزي، در خصوص مسائل و مشكلات مرتبط با مديران امور شعب تبادل نظر شد.

 

 

آرش بابايان مدير امور نمايندگان و كارگزاران بيمه ملت در گفت و گو با خبرنگار سايت خبري-تحليلي آیين درباره جزييات جلسه اخير بين مديران امور شعب و نمايندگان شركت هاي بيمه با معاونت نظارت بيمه مركزي گفت: در اين نشست مسائل و مشكلات مرتبط با مديران امور شعب در 2 حوزه بيان مطرح شد.

 

وي در اين خصوص توضيح داد: در حوزه اول مديران امور شعب و نمايندگان مسائل و مشكلات مربوط به نمايندگان و در حوزه دوم، درباره تشكلي كه از سال گذشته در انجمن حرفه اي صنعت بيمه راه اندازي شده است، بحث و گفت و گو شد.

 

به گفته مدير امور نمايندگان و كارگزاران بيمه ملت، حبيب ميرزايي معاون نظارتي، (مهرداد) رضايي (مديركل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي بيمه مركزي) و خوشخو به عنوان مديران معاونت نظارت بيمه مركزي به خوبي و با دقت به مباحث مطرح شده توجه كردند.

 

بابايان عمده بحث هاي مطرح شده در اين جلسه را مرتبط با آیين نامه 75 و سامانه سنهاب اعلام كرد و توضيح داد: بحث هاي طولاني در اين نشست مطرح شد كه يكي از آنها ماده 17 آیين 75 بود كه براساس آن نمايندگان بايد بار ديگر در امتحان بيمه مركزي شركت كنند.

 

مدير امور نمايندگي و كارگزاري بيمه ملت بحث ديگر مطرح شده در اين نشست را مربوط به تخلفات شبكه فروش شركت هاي بيمه عنوان كرد و افزود: يكي از مهم ترين مباحث در خصوص دوشغله ها بود و مشخص شد كه تعريف روشن و شفافي نسبت به «شغل» و اينكه چه فردي «دو شغله» محسوب مي شود وجود ندارد و هر فردي تعريف خاص خود را داشت.

 

وي گفت: در ادامه اين نشست، (مهرداد) رضايي (مديركل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي بيمه مركزي) گزارشي از فعاليت ها و اقدامات بيمه مركزي در خصوص نمايندگي ها ارائه كرد.

 

بابایان خاطرنشان كرد كه در گزارش ارائه شده از سوي اين مقام مسئول در بيمه مركزي از فعاليت هاي انجمن حرفه اي در خصوص امور شعب و نمايندگي ها قدرداني شد.

 

مدير امور نمايندگي و كارگزاري بيمه ملت افزود: حبيب رضايي در پايان اين نشست نيز موضوعاتی را براي تبادل نظر در کمیته امور نمايندگان و شعب در انجمن حرفه اي پیشنهاد كرد. بررسي قراردادهاي شركت هاي بيمه با نمايندگان، تعيين چارچوب مشخص براي آیين نامه تخلفات نمايندگي ها و تعريف شغل و دو شغله براي رسيدن به يك هدف مشترك از جمله اين پیشنهادها هستند.

 

بابايان ادامه داد: در اين نشست همچنين مديران امور شعب گلايه داشتند كه چرا معاونت نظارتي بيمه مركزي بر صلاحيت حرفه اي مديران اصلي صنعت بيمه نظارت دارد و بايد آن را تائيد كند اما اين موضوع درباره مديران امور شعب و نمايندگي ها انجام نمي گيرد و شامل حال آنها نيست.

 

وي گفت: در اين نشست به منظور حمايت از مديران امور شعب و نمايندگي ها توافق شد كه معاونت نظارتي بيمه مركزي با مديران امور شعب به طور ادواري نشست داشته باشد و نشست هر دوره نيز به ميزباني يك شركت و با حضور مديرعامل آن برگزار شود.

 

براين اساس قرار است نشست دوره اي آتي معاون نظارتي بيمه مركزي با مديران امور شعب و نمايندگي شركت هاي بيمه به ميزباني شركت بيمه آسيا و با حضور مديرعامل اين شركت در تاريخ پنجم مهرماه برگزار شود.

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.