بهبود چند ده درصدی نسبت خسارت بیمه کوثر در سال 97

02-06-2019 08:57:28
آیین-  در ده ماهه نخست سال 96 نسبت خسارت بیمه کوثر 0.675 بوده اما در سال 97 به مبلغ 0.545 رسیده است که نشان از رشد مداوم شرکت در دوه های مختلف دارد - نسبت خسارت شرکت بیمه در سال 97 نسبت به سال 96 رشد قابل توجهی داشته است. 


 

به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از  بانکداری ایرانی، در ده ماهه نخست سال 96 نسبت  خسارت بیمه کوثر 0.675 بوده اما در سال 97 به مبلغ 0.545 رسیده است که نشان از رشد مداوم شرکت در دوه های مختلف دارد . نسبت خسارت، شاخص مهمی است که از تقسیم خسارت پرداختی به‌حق بیمه دریافتی در یک دوره زمانی برحسب درصد است و نشان از وضعیت شرکت دارد . 

حق بیمه صادره در 10 ماهه  نخست 97 بیمه کوثر معادل 12 هزار و 724 میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه با رقم هشت هزارو 815 میلیارد ریال بالغ بر 44 درصد رشد داشته است. 

بیمه های درمان ، شخص ثالث و زندگی در ده ماهه نخست امسال با رشد قابل توجهی مواجه شدند . 

بیمه شخص ثالث در این دوره چهار هزار و 48 میلیارد ریال ، بیمه درمان دو هزار و 203 میلیاردریال  و  بیمه زندگی دو هزار و 800 میلیارد ریال بوده است. 

در سال 96  طی ده مجموع بیمه های زندگی اندوخته دار و غیر اندوخته  یک هزار و 700 میلیاردرریال ، بیمه شخص ثالث سه هزار و 644 میلیارد ریال و بیمه درمان یک هزار و 399 میلیارد ریال بوده است که در مجموع می توان گفت : بیمه شخص ثالث 11 درصد، بیمه درمان 57 درصد و بیمه زندگی 64  درصد رشد را در سال 97 نسبت به سال 96 تجربه کرده است. 

خسارت پرداختی بیمه کوثر 

خسارت پرداختی شرکت اما نسبت به رشد حق بیمه صادره رشد چندانی نداشته است. 

در ده ماهه منتهی به 30 دی 97 شرکت بیمه کوثر 6هزار و 929 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده اما در سال 96 حدود 6 هزار میلیارد ریال  خسارت داد که حدود 15 درصد رشد داشته اما حق بیمه صادره 44 درصد رشد داشته است. 

بیشترین  خسارت متعلق خسارت به بیمه شخص ثالث با رقم سه هزار و 165 میلیارد ریال معادل 46 درصد و بیمه درمان با رقم یک هزار و 377 میلیارد ریال معادل 20 درصد و بیمه زندگی در هر دورشته اندوخته دار  و غیر اندوخته دار با مبلغ یک هزار و 28 میلیارد ریال معادل 14 درصد از خسارتهای پرداختی را شامل شده است

دسته بندی:
عکس روز

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.