مدیریت شرکتهای بیمه -مسعود حجاریان -فروردین ۹۸

05-18-2019 08:20:20
آیین- مهمترین ویژگی و تفاوت صنعت بیمه در مقایسه با سایر صنایع ، بزرگی عنصر ریسک است                                                                                                                                      .                                         
دانشمندان علم مدیریت ابعاد زیادی از این علم را شکافته و به نظریات مهمی رسیده اند . 
بکارگیری تئوریهای مدیریت در سازمانهای مختلف از ظرافتهای گوناگونی برخوردار است . صنعت بیمه نیز دارای ویژگیهای خاصی است که بر نحوه مدیریت در آن اثرات عمیقی دارد .
مهمترین ویژگی و تفاوت  صنعت بیمه در مقایسه با سایر صنایع ، بزرگی عنصر ریسک است.
 همه صنایع دارای ریسک هایی نظیر ریسک عملیاتی ، ریسک بازار ، ریسک اعتباری و ریسک سیستمی هستند ولی صنعت بیمه علاوه بر همه آنها،  ریسک سایر صنایع را نیز قبول می کند . در یک برآورد کلی گفته اند که هفتاد درصد ریسک موجود در شرکتهای بیمه از طرف بیمه گزاران به شرکت منتقل می شود.  در واقع شغل و ماموریت شرکت بیمه قبول و نگهداری ریسکهای سایرین است. بنابراین قبول ، اداره و انتقال ریسک مهمترین بعد مدیریت در شرکتهای بیمه است . 
قبول ریسک در شرکتهای بیمه توسط کارشناسان بیمه ، رئیس صدور بیمه نامه ، و مدیر فنی انجام می شود . سازماندهی تیم قبول ریسک یا صدور ، از مهمترین وظایف مدیران ارشد شرکت ، شامل مدیرعامل و معاونین او است . 
مدیرعامل ، معاون فنی و واحد منابع انسانی  باید اشراف کامل نسبت به تیم فنی و فرایند صدور بیمه نامه داشته و از کارآمدی این سیستم مطمئن باشند . ایجاد و هدایت تیم فنی دانا و منسجم کار سختی است تک تک اعضای تیم باید از دانش و توان یادگیری لازم برخوردار باشند ، باید توانایی اشتراک اطلاعات و هم افزایی آن را داشته باشند، باید بتوانند با همکاری هم ریسک واقعی موضوع بیمه را بشناسند و احتمال وقوع خطر را برآورد کنند و نرخ واقعی بیمه نامه  تعیین و بهترین شرایط را پیشنهاد دهند . 
کیفیت تیم فنی به سادگی قابل تشخیص نیست . افراد خوش زبان و خوش برخورد می توانند به راحتی ، ناتوانی خود در ارزیابی ریسک را پنهان کنند . اگر مدیران ارشد هم ضعیف باشند ، سالها طول می کشد تا  نتایج عملکرد تیم ناتوان فنی برای شرکت مشخص شود . و در آن زمان شرکت توانگری مالی خود را از دست داده و برای تداوم فعالیت خود محتاج تجدید ساختار  سرمایه است . 
سازماندهی تیم فنی در شرکتهای بیمه از وظایف واحد منابع انسانی است . این واحد باید خود ، از کفایت تخصصی لازم برخوردار باشد ، تا بتواند این مهم را به انجام برساند .                                                                                                                                 

دسته بندی:
اسلاید شو

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.