اشخاصی که از بیرون وارد صنعت بیمه می‌شوند هیچ کس راقبول ندارند!

08-10-2019 09:38:46
آیین- دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: سخت‌ترین ضوابط هم برای سندیکا گذاشته شود تا زمانیکه بین اعضا همدلی و اتحاد نباشد نتیجه مطلوبی به دست نمی‌آید.

 

 

 

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و به نقل از چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سیدمحمدعلیپور در گفته گو با این سایت خبری  بیان کرد: در اساسنامه جدید تاحدودی به ضمانت اجرایی سندیکا افزوده شده که امیدواریم بتوانیم بر مبنای این اسناسنامه و با آئین نامه هایی که در داخل سندیکا تهیه می شود این ضمانت ها اجرایی شوندتا اعضای سندیکا هم ملزم به این باشند که نظرات جمع را رعایت کنند و وحدت و انسجام بین اعضای سندیکا ایجاد شود .

وی افزود:  معنای سندیکا یعنی اتحادیه و سخت ترین ضوابط هم وجود داشته باشد تا زمانیکه همدلی و اتحاد نباشد نتیجه مطلوبی حاصل نمی شود سندیکا سعی می کند که این همدلی و اتحاد را ایجاد کند.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران اظهارکرد: افرادی که در شرکت ها فعالیت می کنند باید فنی عمل کنند چون  در تجارت می شود سر نرخ رقابت کرد ولی این به معنای آن نیست که غیرفنی عمل شود وادامه داد: یک ضوابطی برای این حرفه وجود داردکه باید به آن توجه کردو نباید با فعالیت غیرحرفه ای شرکت و برند خودرا زیر سوال برد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: برای انتخاب یک دبیرکل به صورت مطلق نمی شود برروی چیزی تکیه کرد اما قاعدتا باید کسی انتخاب شودکه هم بیمه بداند وازآن مهم ترصنعت بیمه را بشناسد.

علیپور ادامه داد: لازمه یک دبیرکل خوب، ارتباط با بیرون از صنعت بیمه، توانایی ایجاد همدلی بین اعضا و شناخت کامل و درست صنعت بیمه است.

به گفته وی، در حال حاضر در صنعت بیمه اشخاصی هستند که از بیرون وارد این صنعت می شوند و مقداری تخصص دارند اما بعد از دوسال احساس می کنند که تا آخر بیمه را می دانند و دیگر هیچ کس را قبول ندارند درصورتیکه همه این عوامل باهم است .

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران عنوان کرد: کل صنعت بیمه وهمه افراد با همه شرایط جمع شوند اما باهم همدل و هماهنگ نباشند نتیجه ای نمی دهد پس باید همدل و هماهنگ باشند تا به نتیجه‌ی خوبی برسند.

علیپور تصریح کرد: در همه جای دنیا تمرکز سندیکا برروی مسائل حرفه ای و فنی است و دراینجا هم ما سعی کردیم که به این مسائل بپردازیم و این بخش را تقویت کنیم اما مدرن شدن از نقاط ضعف صنعت بیمه کشور است.

وی بیان کرد: به دلیل تحریم، صنعت بیمه با مسائل روز دنیا فاصله پیدا کرده ویکی ازنگرانی های عمده دست اندرکاران بیمه ای این است که اشخاصی که در 20 سال اخیر وارد این صنعت شده اند با ساز و کار بیمه در دنیا آشنایی ندارند.

دسته بندی:
اسلاید شو

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.