تعداد شرکت‌های بیمه فاقد کسری ذخیره شخص ثالث در سال گذشته ۵ برابر شد

09-16-2019 09:31:13
آیین- نظارت صحیح بر عملکرد و فعالیت شرکت‌‌‌های بیمه از عناصر اساسی و هدایتگر صنعت بیمه، در جهت تحقق اهداف کلان آن است و بیمه مرکزی همواره به منظور حمایت از بیمه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های بیمه، بر عملکرد آنها نظارت دارد.

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و بنقل از چابک آنلاین، به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اقتصادی یکی از مهمترین چالش‌های صنعت بیمه کشور، حوزه مالی این شرکت‌ها است به طوری که در سال گذشته رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که تعدادی از شرکت بیمه دارای بحران مالی هستند و تذکراتی را برای رفع شرایط موجود به آنها داد.

 بهمن ماه سال گذشته هم دوباره، مهلتی یک ماهه در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفت تا برنامه‌های خود را برای برون رفت از این وضعیت به صورت رسمی به کمیته صیانت نهاد ناظر اعلام کنند.

هر چند که از همچنان از وضعیت گزارش دهی شرکت‌های بیمه‌ای اطلاع تازه ای در دست نیست.

به همین منظور و برای رفع ابهام وضعیت شرکت‌های بیمه‌ای دارای بحران مالی، چابک آنلاین گفتگویی کوتاه  و مختصر با" پرویز خوش کلام خسروشاهی"، قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی انجام داده که از نظرمی گذرد:

 درحال حاضر شرکت‌های بیمه‌ای که در سال گذشته دارای بحران مالی بودند و نهاد ناظر از آنها خواسته بود که این برای رفع این مشکلات اقدام کنند در چه وضعیتی قرار دارند، آیا شرایط آنها رو به بهبود هست یا خیر؟

از نیمه دوم سال گذشته با دستور رئیس کل بیمه مرکزی، کمیته‌ای با عنوان کمیته صیانت از شرکت‌های بیمه تشکیل شد تا بعنوان بازوی مشورتی بخش نظارت بیمه مرکزی در جهت مراقبت از فعالیت حرفه‌ای موسسات بیمه‌ای عمل کند. از ابتدای فعالیت کمیته صیانت شرکت‌های بیمه بر این اصل اساسی استوار شد که با بررسی شاخص‌های اصلی و ترجیحا مالی شرکت‌های بیمه آنها را در سه دسته سبز، زرد و قرمز طبقه‌بندی کنند. منظور از شرکت‌های بیمه دسته سبز شرکت‌هایی هستند که وضعیت فعالیت آنها قابل قبول ‌باشد. شرکت‌های دسته زرد آنهایی در نظر گرفته می‌شوند که وضعیت هشدار‌آمیزی دارند و شرکت‌های دسته قرمز نیز موسساتی خواهند بود که نیازمند اصلاحات جدی و فوری در وضعیت فعالیت خود هستند. همچنین قرار شد که کمیته صیانت یا بیمه مرکزی متولی ارائه برنامه نباشند و هرگونه برنامه‌ اصلاحی توسط خود شرکت و مسوولان آن شرکت ارائه شود. 

بر این اساس نخست کمیته صیانت شاخص‌های کلیدی جهت بررسی وضعیت شرکت‌های بیمه را مشخص کرد و سپس بخش نظارت بیمه مرکزی وضعیت شرکت‌ها در هریک از شاخص‌های تعیین‌شده را گزارش کرد.کمیته صیانت با توجه به گزارش بخش نظارت بیمه مرکزی و وضعیت هر یک از شرکت‌های بیمه ای در شاخص‌های مذکور شرکت‌های بیمه را در سه دسته سبز و زرد و قرمز طبقه‌بندی کرد.

کمیته صیانت تصمیم گرفت مراقبت از فعالیت شرکت‌های بیمه و اخذ برنامه‌‌های اصلاحی با این رویکرد انجام شود که از شرکت‌های گروه اول یعنی شرکت‌هایی که شاخص‌های عملکردی آنها در دامنه قابل قبول قرار دارند مراقبت کند تا وضعیت فعلی آنها پایداربماند.

شرکت‌های گروه دوم یعنی شرکت‌هایی که شاخص‌های عملکردی آنها در وضعیت هشدار قرار دارد با اتخاذ یک برنامه اثربخش از وضعیت هشدار به وضعیت قابل قبول منتقل شوند و شرکت‌های دسته سوم، یعنی شرکت‌هایی که در برخی از شاخص‌های عملکردی در وضعیت مناسبی قرار ندارند برنامه‌های عملی در جهت خروج از این وضعیت را ارائه کنند و پس از تأیید کمیته صیانت و بیمه مرکزی مطابق آن عمل کنند.

آیا این شرکت‌های دارای بحران مالی برنامه های خود را جهت برون رفت از این وضعیت به کمیته صیانت بیمه مرکزی ارائه دادند؟  اگر بله کدام یک از شرکت‌ها؟

پس از اعلام نتیجه تحلیل اجمالی صورت گرفته از وضعیت شرکت‌های بیمه به آنها، برخی از شرکت‌های بیمه درباره ارزیابی صورت گرفته در کمیته صیانت نظراتی داشتند که آن را به صورت کتبی  و یا در جلساتی که با معاونت نظارت بیمه مرکزی داشتند مطرح کردند. در همین راستا جلسه‌ای با حضور مدیران عامل و برخی از اعضای هیات مدیره تمامی شرکت‌های بیمه مشمول بصورت جداگانه برگزار و درنهایت مقرر شد که هر یک از شرکت‌های بیمه برنامه اقدامات مشخص خود برای رفع مشکلات مطرح شده در ارزیابی کمیته صیانت را به تفکیک و با لحاظ زمانبندی مربوط به بیمه مرکزی اعلام و اجرای آنرا تعهد کنند که تاکنون بیشتر شرکت‌ها برنامه خود را ارائه داده‌اند که پس از بررسی درکمیته صیانت و تأیید هیات عامل بیمه مرکزی به شرکتها ابلاغ و جهت اجرا پیگیری خواهد شد.

دربرنامه‌های عرضه شده مواردی نظیر بهینه سازی ترکیب پرتفوی حق بیمه وکاهش سهم رشته‌های زیان‌ده، افزایش سرمایه، پیگیری وصول مطالبات، کنترل رشد پرتفوی بیمه‌ای و به صفر رساندن کسری ذخایر شخص ثالث گنجانده شده است.

بیمه مرکزی برای بهبود وضعیت مالی این شرکت ها در سال 1398 و دفاع از حقوق بیمه گذاران آنها چه برنامه ای دارد؟

برنامه بیمه مرکزی اجرای برنامه ارائه شده از سوی شرکت‌های بیمه که به تایید کمیته صیانت و هیات عامل بیمه مرکزی می‌رسد، خواهد بود.

درهمین راستا فعالیت اصلی از مجامع عمومی شرکت‌های بیمه برای عملکرد سال 1397 آغازشد.پس از بررسی و جمع بندی صورتهای مالی سال 97 شرکت‌های بیمه توسط معاونت نظارت، نتیجه بررسی مذکور برای هر یک از شرکت‌های بیمه با حضور رئیس کل بیمه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

دراین جلسات بطور ویژه کفایت ذخایر بیمه شخص ثالث بعنوان یکی از محورهای مهم مورد توجه کمیته صیانت، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بخشی از کسری ذخایر در ارتباط با شرکت‌هایی که با این چالش مواجه بودند با توجه به وضعیت کلی هر شرکت درصورتهای مالی سال 97 اعمال و برای مابقی برنامه کاهش ارائه شود.

با اتخاذ این تدبیر تعداد شرکت‌های بیمه‌ای فاقد کسری ذخیره شخص ثالث در سال 97 نسبت به سال 96، پنج برابر شد و منجر به کاهش 26 درصدی در کسری ذخایر شخص ثالث شرکت‌های بیمه ای شد.!

دسته بندی:
اخبار حرفه ای

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.