نگاهی به انجمن‌های بیمه در جهان در فدراسیون جهانی انجمن‌های بیمه (GFIA) مفاهمه های خود انتظام

11-03-2019 07:55:09
آیین- فدراسیون جهانی انجمن‌های بیمه (GFIA) در 9 اکتبر 2012 تأسیس شد. 40 انجمن عضو این فدراسیون در حدود 87 درصد از کل حق بیمه‌های سراسر جهان را پوشش می‌دهند. این فدراسیون در اظهارنظر دربارة طیف گسترده‌ای از موضوعات مؤثر بر صنعت بیمة بین‌المللی از جمله تحولات در بحث ریسک سیستمیک، چارچوب مشترک برای نظارت گروه‌های بین‌المللی، رفتار بازار، موضوعات تجاری و ابتکار عمل در رابطه با شمول مالی و ضد پول‌شویی فعالیت دارد

 

 

به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین و  به نقل از بیمه داری نوین ، این فدراسیون 5 انجمن عضو از قارة آفریقا، 12 انجمن عضو از قارة آمریکا، 5 انجمن عضو از قارة آسیا، 15 انجمن عضو از قارة اروپا و 3 انجمن عضو از قارة اقیانوسیه دارد. این انجمن‌ها شامل:

 

قارة آفریقا:

انجمن سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری آفریقای جنوبی (ASISA)

انجمن بیمه‌گران زامبیا (IAZ)

فدراسیون شرکت‌های بیمه و بیمة اتکایی مراکش (FMSAR)

انجمن بیمة آفریقای جنوبی (SAIS)

فدراسیون شرکت‌های بیمه‌ای تونس (FTUSA)

 

قارة آمریکا:

کنسول بیمة زندگی آمریکا (ACLI)

انجمن بیمه‌های آمریکا (AIA)

انجمن شرکت‌های بیمه و بیمة اتکایی برمودا (ABRI)

کنفدراسیون بیمة برزیل (CNseg)

انجمن بیمة سلامت و زندگی کانادا (CLHIA)

انجمن بیمه‌های شیلی (AACH)

دیوان بیمة کانادا (IBC)

فدراسیون شرکت‌های بیمة مشترک آمریکا (FIDES)

انجمن شرکت‌های بیمة مکزیک (AMIS)

انجمن ملی شرکت‌های بیمة مشترک (NAMIC)

 انجمن شرکت‌های بیمة اموال و مرگ و میر آمریکا (PCI)

انجمن شرکت‌های بیمة اتکایی آمریکا (RAA)

 

قارة آسیا:

انجمن بیمة عمومی ژاپن (GIAJ)

انجمن بیمة عمومی کره (GIAK)

انجمن بیمه‌های زندگی کره (KLIA)

انجمن بیمه‌های زندگی ژاپن (LIAJ)

انجمن بیمه‌های غیر زندگی جمهوری خلق چین (NLIA)

 

قارة اروپا:

انجمن کل شرکت‌های بیمة روسیه (ARIA)

انجمن شرکت‌های بیمة مشترک و همکاری اروپا (AMICE)

انجمن بیمه‌های اسپانیا (UNESPA)

گروه بیمة بریتانیا (BIG) شامل:

انجمن بیمه‌های بریتانیا (ABI)

شرکت لویدز

انجمن ضمانت بین‌المللی لندن (IUA)

انجمن بیمه‌های دویچه (VVN)

فدراسیون بیمة فرانسه (FFA)

انجمن بیمة آلمان (GDV)

انجمن بیمة ترکیه

بیمة اروپا

بیمة ایرلند

انجمن بیمه‌های ایتالیا (ANIA)

انجمن شرکت‌های بیمه و بیمة اتکایی لوکزامبورگ (ACA)

انجمن بیمة لهستان (PIU)

انجمن بیمه‌های پرتغال (APS)

انجمن بیمه‌های سوئیس (ASA/SVV)

 

اقیانوسیه:

کنسول خدمات مالی نیوزیلند (FSC)

کنسول بیمة استرالیا (ICA)

کنسول بیمة نیوزیلند (ICNZ)

 

فعالیت‌های انجمن‌ها

بیمة اروپا

بیمة اروپا فدراسیون بیمه و بیمة اتکایی اروپاست. بیمة اروپا از طریق 37 نهاد عضو خود - انجمن‌های بیمة ملی - انواع بیمه‌ها و بیمة اتکایی را ارائه می‌دهد. این انجمن بیمه‌های مورد نیاز شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های متقابل و شرکت‌های کوچک و متوسط را به طور مناسب پوشش می‌دهد. بیمة اروپا که در بروکسل مستقر است، نمایندة شرکت‌هایی است که حدود 95 درصد از کل درآمد حق بیمة اروپا را به خود اختصاص می‌دهند. بیمه سهم عمده‌ای در رشد و توسعة اقتصادی اروپا دارد. بیمه‌گران اروپایی درآمد سالانة حق بیمه بیش از یک هزار و 200 میلیارد یورو تولید می‌کنند، بیش از 950 هزار نفر را به طور مستقیم استخدام کرده‌اند و بیش از 10 هزار و 200 میلیارد یورو در اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 

وظایف بیمة اروپا

جلب توجه بیمه‌گران به موضوعات و مسائل راهبردی برای همة بیمه‌گران و بیمه‌های اتکایی اروپایی به صورت پایدار

افزایش آگاهی از نقش بیمه‌گذاران و بیمة اتکایی در ارائة چتر حمایتی بیمه و امنیت به جامعه و همچنین نقش آنها در کمک به رشد و توسعة اقتصادی

برای ارتقاء (به عنوان سازمان خبره و نمایندة صنعت بیمه) بازاری رقابتی و باز به نفع مصرف‌کنندگان اروپایی و همچنین مشتریان شرکتی

این سازمان نمایندة همة بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی اروپایی است. بیمة اروپا فدراسیون بیمه و بیمة اتکایی اروپاست. بیمة اروپا از طریق نهادهای عضو خود که از انجمن‌های بیمة ملی تشکیل شده‌اند، انواع بیمه‌ها و بیمه اتکایی را شامل می‌شود؛ از جمله شرکت‌های فعال در سطح اروپا، شرکت‌های متقابل و شرکت‌های کوچک و متوسط. بیمة اروپا نمایندة شرکت‌هایی است که حدود 95 درصد از کل درآمد حق بیمة اروپا را در اختیار دارند.

این سازمان صنعت بیمة اروپا را در چارچوب‌های نظارتی اروپا و جهانی قرار می‌دهد. بیمة اروپا صدای صنعت بیمة اروپا در سطح اروپا و بین‌الملل است. بیمة اروپا شریک منصفانه و قابل اعتماد و یک نقطه تماس با مؤسسات، سیاست‌مداران و سرپرستان است. این سازمان خدمات را به مؤسسات اروپایی و بین‌المللی به سود اعضای خود ارائه می‌دهد. در فرایند نظارتی، بیمة اروپا موقعیت‌های صنعت را که توسط تحقیقات فنی و تخصصی پشتیبانی می‌شود، توسعه و ارتقاء داده و از آن دفاع می‌کند. این سازمان از طریق لابی دولت، امور عمومی، انجمن‌های صنفی و مدیریت موضوع به دستیابی به یک فضای مثبت سیاسی، اجتماعی، تجاری و اقتصادی کمک می‌کند.

بیمة اروپا بستر مناسبی را برای اعضای خود فراهم می‌کند. بیمة اروپا زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و تجربة بین اعضا را فراهم می‌کند. این سازمان در رابطه با اعضای خود نقش حمایتی را ایفا می‌کند و اطلاعات و راهنمایی‌های مربوط به موضوعات مورد علاقة بخش بیمة اروپا را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، این سازمان اعتماد و اطمینان در صنعت بیمة اروپا را تقویت می‌کند.

 

انجمن آسیا و اقیانوسیه (AOA)

انجمن آسیا و اقیانوسیه (AOA) یکی از انجمن‌های منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی تعاون و بیمة متقابل (ICMIF) است که یکی از بنگاه‌های تخصصی اتحادیة همکاری بین‌المللی (ICA) است. جزئیات این سازمان‌ها به شرح زیر است؛

 

1) اتحادیة همکاری بین‌المللی (ICA)

ICA یک سازمان مستقل و غیر دولتی است که در سال 1895 برای اتحاد، نمایندگی و خدمت به تعاونی‌ها در سراسر جهان تأسیس شد. این برنامه یک صدای جهانی و آگاهی‌رسانی، تخصص و اقدام هماهنگ برای تعاونی‌ها ارائه می‌دهد. اعضای ICA سازمان‌های تعاونی بین‌المللی و ملی از همة بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، بانکی، مصرف‌کننده، شیلات، بهداشت، مسکن، بیمه و کارگران هستند. ICA از صد کشور، عضو دارد و یک میلیارد نفر در سراسر جهان زیر مجموعة این سازمان هستند.

برای دستیابی بهتر به اهداف خود در تأثیرگذاری جهانی، ICA دارای موقعیت مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) است و با همکاری چندین نهاد و سازمان همکاری می‌کند.

 

2) فدراسیون بین‌المللی تعاونی و بیمة متقابل (ICMIF)

ICMIF در صدد است با ارائة اطلاعات و خدمات برجسته و ارزشمند به اعضا و نمایندگی‌ها، منافع بخش بیمة جهانی تعاونی و بیمة متقابل را ارتقا داده و با بخش بیمة تعاونی همکاری کند. در حال حاضر دفتر مرکزی این سازمان در بریتانیا مستقر است و انجمن‌های منطقه‌ای آن در آمریکا، آسیا و اقیانوسیه فعال هستند. امروز ICMIF نمایندة 214 شرکت بیمه‌گر مردم‌محور در 67 کشور دنیاست.

 

3) انجمن آسیا و اقیانوسیه ICMIF (AOA)

AOA برای ارتقاء مشاركت بیمة تعاونی در میان اعضای ICMIF در منطقة آسیا و اقیانوسیه در سال 1984 تأسیس شد. این سازمان كنفرانس‌های سالانة فرصت‌های شبكه‌سازی را به صورت منطقه‌ای برگزار می‌كند.

 

هدف و فعالیت‌های AOA:

AOA جلسات عمومی، سمینارها و فعالیت های مختلفی را برای دستیابی به اهداف اساسی برگزار می‌کند. یکی از اهداف این سازمان ترویج جنبش بیم] تعاونی در آسیا و اقیانوسیه است. علاوه بر این، این سازمان فرصت هایی را در اختیار اعضا قرار می‌دهد تا نظرات خود را در مورد فعالیت‌های ICMIF بیان کنند. این سازمان برای ترویج دوستی و فرصت‌های بیشتر برای تعامل میان اعضا فعالیت دارد و به منظور حل مشکلات رایج در میان اعضا، فرصت‌هایی برای بحث و گفت‌وگو فراهم می‌آورد.

 

انجمن بیمة اتکایی آمریکا (RAA)

انجمن بیمة اتکایی آمریکا (RAA) که مقر آن در واشنگتن‌دی‌سی است، پیشروترین اتحادیة تجاری بیمة اتکایی مرگ و میر و اموال است که در ایالات متحده فعالیت می‌کنند. RAA به ارتقاء یک محیط نظارتی می‌پردازد که تضمین می‌کند صنعت همچنان در سطح جهانی رقابتی و از نظر اقتصادی کارآمد باقی بماند. این انجمن، اعضای متنوعی دارد که از جمله می‌توان به کارگزاران بیمة اتکایی و واسطه‌هایی که در ایالات متحده دارای مجوز هستند و کسانی که تجارت خود را به صورت بین‌مرزی انجام می‌دهند، اشاره کرد. RAA نمایندة اعضای خود در مقابل نهادهای ایالتی، فدرال و بین‌المللی است. اعضای RAA شرکت‌های خدماتی باتجربه و پیشینة قدیمی در زمینة بیمة اتکایی یا واسطه‌های بیمة اتکایی هستند.

RAA فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهد که در خدمت اعضا و وابستگان این سازمان باشد؛ از جمله این فعالیت‌ها، ارائة منافع جمعی اعضا و همچنین ارائة اطلاعات و تجزیه و تحلیل به مخاطبان خارج از صنعت است.

RAA یک پیشرو فعال برای منافع بیمة اتکایی در مقابل سازمان‌های نظارتی و قانون‌گذاران ایالتی که مستقیماً تجارت بیمه را تنظیم می‌کنند، است. در سطح فدرال، RAA به طور فعال در مورد مقررات مربوط به بیمه و بیمة اتکایی لابی می‌کند.

RAA به عنوان منبعی برای اعضا و زیرمجموعه‌های خود در زمینة تجزیه و تحلیل اساسنامه‌های بیمة اتکایی و دادرسی در سراسر کشور خدمت‌رسانی می‌کند. این سازمان، منافع اعضای خود را به عنوان یک دعوی از طرف این اعضا نمایندگی می‌کند و به عنوان یک مشاور کلیدی در مورد موضوعات مهم برای صنعت بیمة اتکایی فعالیت دارد. RAA برای توسعة بیشتر قانون بیمة اتکایی در ایالات متحده مقالات مختلفی منتشر می‌کند.

RAA داده‌های مالی کل را ارائه می‌کند که از جملة آن می‌توان به آمارهای سه ماهة نتایج کارشناسی صنعت، تجزیه و تحلیل داده‌های صورت‌های سالانه در بازار اتکایی، بررسی کارشناسی حق بیمه‌ها و خسارات و مطالعة دوسالانه در مورد تاریخچة توسعة خسارات اشاره کرد.

هر ساله سمینارهای مربوط به آموزش خاص بیمة اتکایی در سراسر کشور برگزار می‌شود. همایش‌های اعضای RAA و شرکت‌های وابسته به آن مدل‌سازی فاجعه، اصول اساسی بیمة اتکایی، قراردادهای بیمة اتکایی، ادعاهای بیمة اتکایی، کارنامة بیمة اتکایی و تأمین مالی بیمة اتکایی را پوشش می‌دهد.

 

انجمن ملی شرکت‌های بیمة مشترک (NAMIC)

در سال 1752 یک نسل قبل از اینکه بنیامین فرانکلین تبدیل به پدر سرمایه‌گذاری در ایالات متحده شود به تأسیس اولین شرکت بیمة متقابل موفق در آمریکا کمک کرد. بیش از 250 سال است که شرکت‌های بیمة متقابل، مرکز گردهم‌آیی شرکت‌هایی است که برای حمایت از خود در یک نیاز مشترک جمع می‌شوند. از آنجا که در یک شرکت بیمة متقابل، سهام‌دار وجود ندارد در وهلة اول به منافع صاحبان بیمه‌نامه خدمت می‌شود. میانگین سنی یک شرکت بیمة متقابل در ایالات متحده 120 سال است. پس از جنگ داخلی، رونق شرکت‌های متقابل زراعت به وجود آمد و بسیاری از ایالت‌ها به تشکیل انجمن‌های مربوطة خود در زمینة مشترک اقدام کردند.

ایدة یک سازمان ملی در سال 1895 به وجود آمد که اعضای هیئت مدیرة شرکت بیمة مزرعة آیووا در جلسة انجمن دولتی خود بر سر یک میز نشستند و پیشنهاد شد والتر A. راتلج که چند سال پیش Farmer Mutual Hail را تأسیس کرده بود، باید مدیران بیمة متقابل را از ایالت‌های دیگر دعوت کند تا به فکر تشکیل انجمن ملی باشند. این جلسه که سال بعد در شیکاگو برگزار شد، به عنوان اولین جلسة سازمانی آنچه در ابتدا انجمن ملی شرکت‌های بیمة تعاونی نامیده می‌شد، در نظر گرفته می‌شود.

بیش از 120 سال است که NAMIC به نفع شرکت‌های بیمة متقابل بزرگ و کوچک در سراسر ایالات متحده و همچنین در کانادا خدمت می‌کند. اعضای NAMIC شامل بیش از 1400 شرکت عضو است. این انجمن از شرکت‌های بیمة متقابل منطقه‌ای و محلی در زمینه‌های اصلی بیمه در سراسر آمریکا به همراه بسیاری از بزرگ‌ترین بیمه‌گذاران ملی این کشور پشتیبانی می‌کند. شرکت‌های عضو NAMIC حق بیمة سالانة 268 میلیارد دلار دریافت می‌کنند و مجموعاً 59 درصد صاحبان خانه، 46 درصد خودرو و 29 درصد از بازارهای بیمة تجارت را در کنار یکدیگر پوشش می‌دهند. عضویت در NAMIC فقط به شرکت‌های بیمة متقابل محدود نمی‌شود. شرکت‌های بیمة سهام، شرکت‌های بیمة اتکایی و شرکت‌های فروشندة این صنعت نیز ممکن است برای عضویت در انجمن‌ها درخواست کنند. بیش از 450 هزار نفر در شرکت‌های عضو NAMIC مشغول به کار هستند.

شرکت‌های عضو NAMIC با ارائة کمک‌های مثبت به جامعه از طریق یک صنعت بیمه‌ای اقتصادی، رقابتی و اخلاقی بهتر به صاحب‌نظران خود و جوامع فعال، خدمت می‌کنند. این انجمن اعضای خود و صنعت بیمة املاک و مستغلات متقابل را با رهبری در دفاع، سیاست‌گذاری عمومی، امور عمومی و خدمات به اعضا، تقویت و پشتیبانی می‌کند. از طریق برنامه‌های وکالتِ این انجمن، راه‌حل‌های سیاست‌گذاری عمومی ارتقا می‌یابد که بیمه‌گذاران و شرکت‌های عضو NAMIC از آنها سود می‌برند.

 

ارزش‌های سازمانی NAMIC

ارائة کمک‌های مثبت به جامعه از طریق یک صنعت بیمه‌ای اقتصادی، رقابتی و اخلاقی. تقویت اعضا و صنعت بیمة متقابل از طریق رهبری در دفاع، سیاست‌گذاری عمومی، امور عمومی و خدمات پشتیبانی تجاری. تأکید بر مشارکت مردمی و روابط مشترک برای حمایت نتیجه‌محور. پیشبرد سیاست‌های عمومی سازنده و کارآمد به نفع صنعت و دارندگان آن. پشتیبانی از دیدگاه و رسالت انجمن از طریق ارتباطات آگاه‌کننده و تأثیرگذار. محصولات و خدمات با ارزش که ضامن فعالیت موفقیت‌آمیز شرکت بیمه است.

بیمة متقابل یک ساختار پایدار و متمرکز بر بیمه‌گذاران است که دارای چشم‌اندازها و کمک‌های مشخص برای بازار بیمه است. هیئت‌ها و کمیته‌های این سازمان منعکس‌کنندة تنوع شرکت‌های عضو انجمن هستند و هیچ کرسی عضو دائمی ندارد و هر عضو مشترک، دارای صدای برابر است. اعضای این انجمن از اشتراک دانش و تجربیات و ایجاد روابط سودمند و متقابل استفاده می‌کنند.

دسته بندی:
اسلاید شو

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.