- شرکت بیمه کوثر با افزایش 41درصدی سرمایه از محل انباشته و اندوخته به عرصه‌های جدید بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری ورود پیدا می‌کند.

12-24-2019 09:22:53

 

 

به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از روابط‌عمومی و اعلام مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیمه‌کوثر، براساس تصمیم اعضای مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1398/10/02، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2هزار و 500میلیارد ریال به 3هزار و 527میلیارد ریال از محل انباشته و اندوخته تصویب شد.
نوید خاندوزی افزود: این مبلغ از محل انباشته و سایر اندوخته‌ها به ترتیب به میزان 632میلیارد ریال و 392میلیارد ریال تامین شده است.
نوید خاندوزی با بیان اینکه با این افزایش سرمایه، بیمه کوثر جزو چهار شرکت برتر بیمه‌ای از نظر سرمایه ثبتی قرار خواهد گرفت، تصریح‌کرد: دریافت مجوز قبولی بیمه اتکایی و افزایش فعالیت‌های شرکت در بخش‌های اقتصادی سودده از دیگر پیامدهای افزایش سرمایه‌ است.
نوید خاندوزی گفت: نحوه دریافت اوراق جدید افزایش سرمایه از طریق تارنمای شرکت و کدال به‌زودی به اطلاع سهام‌داران خواهد رسید.
وی با بیان اینکه شرکت‌ها به‌منظور تامين منابع لازم برای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری و نیز پاسخگویی به نياز خود به نقدینگی اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، خاطرنشان‌ کرد: افزایش سرمایه موجب افزایش سهم نگهداری ریسک شرکت، رشد بازدهی سهام برای سهام‌داران حقیقی و حقوقی و همچنین مانع از خروج پول و سرمایه‌گذاری مجدد منابع شرکت می‌شود.
خاندوزی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه 41درصدی از محل انباشته و اندوخته همچنین موجب افزایش توانگری مالی شرکت بیمه کوثر خواهد شد، تصریح‌کرد: با توجه به اینکه تاکنون و به مدت چهار سال متوالی توانسته‌ایم رتبه نخست توانگری مالی را در میان شرکت‌های بیمه کشور به‌دست آوریم، با افزایش سرمایه فعلی، امکان حفظ این مقام برای شرکت شدت خواهد یافت که این امر به معنای افزایش اعتبار بیمه کوثر خواهد بود.

دسته بندی:
عکس روز

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.