مطالبات معوق صنعت بیمه با انسجام شرکت‌های بیمه‌ای کاهش می‌یابد

01-26-2020 13:09:15
آیین- ابراهیم کاردگر، مدیرعامل شرکت بیمه دانا بیان کرد: مطالبات معوق صنعت بیمه ریشه درمسائل اقتصادی کشور دارد یعنی همه نهادهای اقتصادی، اجتماعی درگیر با صنعت بیمه مشکلاتی دارند که صنعت بیمه هم از این قاعده مبرا نیست.

 

 

به گزارش سابحلیل- خبری آیین وبه نقل از چابک آنلاین، ابراهیم کاردگر در خصوص بیمه نبودن 9 میلیون موتورسیکلت  و برنامه صنعت  بیمه برای این تعداد بیمه نامه  گفت: بیمه نامه شخص ثالث برای وسائط نقلیه موتوری است و در رده بیمه نامه شخص ثالث قرار دارد ولی اینکه چرا این بیمه نامه با وجود اجباری بودن خریداری نمی شود را باید در مبلغ حق بیمه آن جستجو کرد.

وی اینگونه توضیح داد: بخش بزرگی از خسارت این رشته بیمه ای مربوط به دیات است که از جای دیگری تامین می شود و حق بیمه هم باید متناسب با خسارت تنظیم شود.

مدیرعامل شرکت بیمه دانا بیان کرد: بنابراین این  حق بیمه دریافتی کاملا درست است شاید حتی پایین هم باشد ولی برای شخصی که مشتری این محصول است این حق بیمه رقم زیادی است دراینجاست که مقام ناظر باید واردشود.

کاردگر افزود: زمانیکه تولید کننده نتواند  قیمت تمام شده خدمت یا محصول خودرا کاهش دهد حاکمیت وارد می شود و مبلغی را به عنوان یارانه به تولید کننده پرداخت می کند که سطح قیمت پایین آمده و مردم توانایی پرداخت قیمت محصول را داشته باشند.

وی در خصوص عدم توانایی صنعت بیمه در جلوگیری از افزایش مطالبات  معوق گفت: ریشه مطالبات معوق به مسائل اقتصادی کشور بر می گردد یعنی همه نهادهای اقتصادی، اجتماعی درگیرصنعت بیمه مشکلاتی دارند.

مدیرعامل شرکت بیمه دانا تصریح کرد: اگر وزارت نیرو به شرکت های بیمه ای بدهکار است خود این وزارتخانه مطالباتی هم از دولت دارد،یعنی یک حلقه بهم پیوسته ای از بدهکاری و مطالبات برای هر صنفی وجوددارد که نشات گرفته از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است.

کاردگر گفت: صنعت بیمه هم ازاین قاعده مبرا نبوده البته مطالبات  صنعت بیمه را می توان کاهش داد درصورتیکه تمامی  صنعت بیمه با هم هماهنگ باشند که اینطور نیست.

وی، در پاسخ به سوال خبرنگار چابک آنلاین که آیا بعد از مصاحبه شما درباره مخالفت با حضور مدیران نهاد ناظر درسمت های مدیریتی شرکت های بیمه ای، آیا فشاری از ناحیه پیشکسوتان صنعت به شما وارد نشد، گفت:" خیر هیچ کسی قادر نیست فشاری به من وارد کند."!

دسته بندی:
عکس روز

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.