پورکیانی: رعایت موازین فنی، دلیل کیفیت پرتفوی بیمه البرز است

06-16-2020 08:37:15
آیین- آمارهای اخیر بیمه مرکزی، بیمه البرز را با سهم بازار 5.3 درصدی در صنعت بیمه کشور در رتبه ششم قرار داده است اما محسن پورکیانی دلیل این تنزل را حرکت های فنی بیمه البرز عنوان می کند و ظاهرا این شرکت به دنبال کیفیت است نه کمیت.

محسن پورکیانی  در پاسخ به این پرسش با توجه به ارزش پایین پرتفوی شرکت در مقایسه با رقبا علیرغم بهتر بودن وضعیت این شرکت از لحاظ فاکتورهای مقایسه ای با عنایت به فاکتورهای حاشیه سود عملیاتی آیا برنامه ای برای افزایش پرتفو دارید؟، اعلام کرده است که دلیل اصلی وضعیت مساعد فاکتورهای عملکردی مقایسه ای این شرکت با سایر رقباء رعایت موازین فنی در جذب پرتفوهای بیمه است، لذا با محوریت رعایت این امر و طبق سیاست ها و برنامه های ابلاغی به شعب و شبکه فروش مقرر شده نسبت به ترفیع پرتفو اقدام شود.

 

از طرفی شرکت با جداسازی بخش فروش بیمه های عمر از ساختار فنی و اکچوئری و مدیریت آن در قالب سازمان فروش بیمه های عمرو جذب نمایندگان تخصصی برنامه های توسعه فروش بیمه های عمررا دنبال می کند.

دسته بندی:
عکس روز

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.