صنعت بیمه تمرین بنگاه داری نکرده است

02-03-2021 08:19:24
آیین- مدیرعامل شرکت بیمه آرمان ،اذعان داشت که با استفاده ازسیستم دیجیتال جابجایی‌ها اتفاق نمی‌افتد، هزینه‌ها کمتر، اطمینان بیشتر، پرتفوی‌ها ثابت و همه چیز قابل برنامه‌ریزی می‌شود.

 

 

به گذارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از چابک آنلاین،"کامبیزپیکارجو" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: شرکت های بیمه ای برای ورود به بازار دیجیتال سرمایه گذاری های بسیاری را انجام دادند و از این سرمایه گذاری ها، کاهش هزینه های عملیاتی زیادی  داشتند.

وی با بیان اینکه شرکت های بیمه ای هرگز به حالت سنتی قبل باز نمی گردند، افزود: یکی از معضلات صنایع متکی به فرد که صنعت بیمه هم از این قاعده مستثنی نیست این است که متکی به نیروهای توانمند خود هستند.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان، خاطرنشان کردکه، اگر نیروهای توانمند شرکت به شرکت دیگری بروند پرتفوی، دانش و اطلاعات را هم با خود می برند.

پیکارجو ادامه داد: اگر فرآیندها در شرکت های بیمه ای سیستمی شود اطلاعات و مشتری شرکت حفظ شده و دیگر ترسی از بابت این موضوع وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان، درپاسخ به این پرسش که چرا شرکت های بیمه ای در امر بنگاه داری ضعیف هستند؟، گفت: صنعت بیمه تمرین بنگاه داری نکرده است.

پیکارجو بااشاره به آیین نامه سرمایه گذاری، اظهارکرد: طبق آیین نامه سرمایه گذاری به شرکت های بیمه ای گفته شده که نباید شرکت داری کنند ووقتی تجربه ای در این زمینه وجود نداشته باشد عملکرد ضعیف خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر نهاد ناظر این توانایی را در شرکت ها ببیند و جایز بداند و مجوز آن صادر شود اشتباهات شرکت ها در این زمینه کم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان، بابیان اینکه پیش روی هر شرکت بیمه ای حوزه های سرمایه گذاری متفاوتی وجود دارد، گفت: شرکت های بیمه ای بسیار تحت تاثیر سهامداران عمده خود هستند.

پیکارجو تصریح کرد: فرصت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای بستگی به اینکه سهامدار عمده آن شرکت چه باشد متفاوت خواهد بود.

دسته بندی:
عکس روز

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.