از سوی بیمه مرکزی منتشر شد: گزارش تحلیلی آمار اولیه عملكرد صنعت بیمه در سال 1400

05-07-2022 09:50:15
آیین- آمار عملکرد صنعت بیمه در 12 ماهه منتهی به اسفند سال 1400 بر اساس ارقام ماهانه خود اظهاری شرکتهای بیمه در سامانه سنهاب منتشر شد.

 

 

به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین المل بیمه مرکزی، بر اساس این گزارش، مبلغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب در حدود 115.1 و 65 هزار ميليارد تومان است.

در همین خصوص رشد حق بيمه توليدي و رشد خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته به ترتیب در حدود 41.1 و 48.4 درصد اعلام شد.

در بخش دیگر این گزارش، نرخ رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته های بیمه بین 19.1 درصد در بیمه نفت و انرژی تا 69.1 درصد در بیمه باربری بوده که موجبات رشد 41.1 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده است. (به جز بیمه پول با 3.1 درصد کاهش حق بیمه و سهم ناچیز 0.03  درصد از پرتفوی بازار) اعلام شد.

همچنین نسبت خسارت بازار با 2.8 واحد افزایش در مقايسه با سال گذشته به حدود 56.4 درصد رسیده است؛ در محاسبه این نسبت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمي‌شود؛ لذا بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشته های بیمه از حیث "نسبت خسارت" نمی تواند (به خوبی ضریب خسارت) ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد. در حال حاضر به دلیل بسته نشدن صورتهای مالی شرکتهای بیمه و عدم امکان ارائه آمار ذخایر حق بیمه و خسارات معوق، محاسبه حق بیمه عاید شده و خسارت واقع شده ممکن نبوده و در نتیجه محاسبه ضریب خسارت (نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده بر حسب درصد) میسّر نیست.

بر اساس این گزارش 3 رشته‌ درمان (با 104.7 %)، کشتی (با 57.7 %) و شخص ثالث و مازاد (با 57.6 %) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند و نسبت خسارت سایر رشته های بیمه (بین 1.9 تا 54.7 درصد) پایین تر از سطح بازار بیمه است.

در این گزارش، سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي صنعت بيمه، به ترتیب 69.1  و 69.7 درصد اعلام شده و میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن به عدد 1311 رسیده است. (56 واحد کاهش نسبت به آمار نهایی سال قبل) چنانچه این عدد به زیر 1000 برسد، حاکی از فضای رقابتی کامل در بازار بیمه خواهد بود. 

 همچنین سهم 3 رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب 34.8، 18.3 و 16 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است و حدود 71.3 ميليون بيمه نامه صادر و 52.5 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.

از کل تعداد بیمه نامه های صادره در بازار، 6 رشته بیمه در مجموع سهم عمده 94.3 درصدی داشته اند، به نحوی که بیشترین تعداد به ترتیب به رشته های شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده (هر یک با 34.4 درصد)، بیمه زندگی (11 درصد)، بیمه بدنه اتومبیل (5.9 درصد)، آتش سوزی (5.2 درصد) و بیمه حوادث (3.4 درصد) اختصاص یافته و 5.7درصد سهم مابقی، به 10 رشته دیگر تعلق داشته است.

براساس همین گزارش، از مجموع تعداد موارد خسارت پرداختی در بازار بیمه، رشته بیمه درمان سهم عمده 93.9 درصدی از تعداد خسارتهای پرداختی داشته است و پس از آن، بیشترین سهم مرتبط با دو رشته شخص ثالث-مازاد (با 2.5 درصد) و بیمه زندگی (با 2.1 درصد) است.

شایان ذکر است، (تا قبل از بسته شدن صورتهای مالی شرکتهای بیمه برای سال مالی مذکور و تصویب آنها در مجامع عمومی شرکتهای بیمه) این آمار جنبه مقدماتی (اولیه) دارد.

دسته بندی:
عکس روز

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.