در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه تصویب شد تعیین حداقل نرخ برای قراردادهای خاص درمان تكمیلی

04-26-2023 15:47:26
آیین- سیصد و هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه با بررسی پیشنهاد تدوین سازوکار نظام نرخ گذاری آیین نامه بیمه های درمان به عنوان اصلاحیه آیین نامه شماره ۹4 برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی در این جلسه پیشنهاد تدوین سازوکار نظام نرخ گذاری آیین نامه بیمه های درمان با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت.
بنابراین گزارش پس از بررسی نظرات کارشناسی، مقرر شد آیین نامه مذکور به نحوی اصلاح شود تا حداقل نرخ و شرایط برای بیمه های درمان تکمیلی خاص( قراردادهای بالای ۲۰ هزار نفر بیمه شده) با شرایط و ضوابط مشخص در قالب کارگروهی در بیمه مرکزی با حضور نماینده ای از سندیکا تعیین و به شرکت های بیمه ابلاغ شود.
در ادامه با موافقت اعضاء مقرر شد حکمی مشابه آیین نامه 102 برای جلوگیری از تفکیک این قراردادها به قراردادهایی با تعداد پایین تر در نظر گرفته شود.
شایان ذکر است، دکتر بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ضمن قدردانی از مشارکت اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه در 24 جلسه سال گذشته که منجر به اصلاح چند آیین نامه شد به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی این کمیسیون در سال 1401 پرداخت.

دسته بندی:
عکس روز

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.