2

مجموعه یادداشت های تحلیلی

03-07-2022 08:22:36

آیین- وزیر اقتصاد، “تغییر وضعیت نظارت های اثر بخش در صنعت بیمه” را یکی از مطالبات خود در این ارتباط عنوان و تأکید کرد: من گزارش های فصلی و شش ماهه صنعت بیمه در این ارتباط را از بیمه مرکزی خواهم خواست و از آقای بهزادپور و همکاران می خواهم، گزارش هایی را تهیه کنند که مشخص کند، کار “نظارت های مؤثر”...
ادامه مطلب ...

02-16-2022 08:18:05

آیین- بیمه مرکزی به تازگی آمارهایی را منتشر کرده که در آن عملکرد صنعت بیمه از منظر حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی را در دولت های سیزدهم و دوازدهم مقایسه کرده، اما قراردادی که مهلت اتمامش در ماه شهریور بوده و یا خسارتی که پرونده پرداختی اش در شهریور تکمیل شده باید به عنوان دستاورد دولت سیزدهم معرفی شود؟
ادامه مطلب ...

01-18-2022 08:43:23

آیین- ما قرار بود طبق سند چشم‌انداز در افق 1404 در منطقه اول باشیم. در حالی که الان رتبه ایران در بیمه‌های اتکایی 15 است، اگر با این روند جلو برویم حتی نمی‌توانیم رتبه پنجم منطقه هم را هم به دست آوریم.
ادامه مطلب ...