اخبار ویژه

03-18-2019 08:27:43

آیین-  معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه‌ایران در بازدید از اداره کل بیمه ایران استان خراسان رضوی در جریان آمادگی‌های این استان برای خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی و اجرای طرح بهارانه بیمه ایران قرار گرفت.
ادامه مطلب ...

03-16-2019 12:35:59

آیین-رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی اظهار کرد که "شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات خود نسبت به بازگرداندن وجوهی که تحت پوشش دارند کوتاهی کرده و به دنبال آن باقی زنجیره دارویی کشور نیز دچار بحران شده است."
ادامه مطلب ...

03-13-2019 08:11:31

آیین- سید رسول تاجدار مدعی شد که اغلب رانندگانی که بیشترین ریسک را به صنعت بیمه تحمیل می کنند از جمله افراد با سطح درآمدی طبقات متوسط و متوسط به پایین بوده‌اند که ماشین های ارزان قیمت داشته و زندگی خوبی هم به لحاظ مالی ندارند.
ادامه مطلب ...