اخبار ویژه

01-16-2019 13:50:33

آیین- تهران در شرایطی که به دلیل جهش ارزی، برخی شرکت های بیمه ذخایر ارزی خود را براساس نرخ بازار ثانویه در صورت های مالی خود منعکس کرده اند که سبب شناسایی سودهای موهوم شده، بانک ها حاضر نیستند بابت آن مبلغی بیش از نرخ های اعلامی بانک مرکزی بپردازند.
ادامه مطلب ...

01-16-2019 13:40:57

آیین- در شرایطی که صنعت بیمه به دلیل اعمال تحریم ها با مشکلاتی برای ارایه پوشش های اتکایی به فعالان اقتصادی روبروست، یک مدیر صنعت بیمه می گوید ایجاد یک شرکت ملی اتکایی آن هم با تشکیل یک کنسرسیون به نفع این صنعت است.
ادامه مطلب ...

01-16-2019 08:28:20

آیین- شرکت بیمه کوثر در سال جاری در حوزه های عملکردی به مراتب بهتر از سال های گذشته داشته و نسبت به سال 96 در برخی از حوزه های استراتژیک مانند تولید حق بیمه و سودآوری ، رشد دو رقمی و حتی سه رقمی را تجربه کرده است.
ادامه مطلب ...