آیین-آمارها نشان می دهد جمع مانده دارایی های نرم افزاری در صورت های مالی شرکت های بیمه مورد بررسی رقمی معادل 200 میلیارد ریال و سهم آن از مجموع کل دارایی های این شرکت های تنها حدود 0.15 درصد و...
ادامه مطلب ...

آیین- منتخب رای دهندگان ازحمایت همه جانبه نهاد ناظر برخوردار خواهد بود
ادامه مطلب ...

آیین- دو تن از نمايندگان مجلس بر اساس راي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در شوراي عالي بيمه انتخاب شدند.


ادامه مطلب ...

آیین- دو تن از نمايندگان مجلس بر اساس راي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در شوراي عالي بيمه انتخاب شدند.


ادامه مطلب ...

شرکتهای بیمه از قافله جا ماندند / پیشروهای آی تی را بشناسید + نمودارهای اماری سال 97

09-18-2019 11:01:06

پیام رییس کل بیمه مرکزی درباره انتخابات سندیکای بیمه گران

09-15-2019 08:05:38

طي نامه اي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان منتخب مجلس براي عضويت در شوراي عالي...

2016-08-08 09:57:30

طي نامه اي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان منتخب مجلس براي عضويت در شوراي عالي...

2016-08-08 09:56:43

آخرین اخبار

اخبار حرفه ای

گزارشات تصویری